פרקים בספרים

 • דן כספי עם דניאל רובינשטיין, "שומרי החומה" בסכסוך ישראל-ערב, דניאל בר-טל ויצחק שנל, עורכים. השפעת הכיבוש על החברה הישראלית. תל אביב. האגודה הישראלית למדע המדינה ומכון תמי שטיינמץ למחקרי שלום. 235-250. 2013.
 • Dan Caspi with Daniel Rubinstein, The Wallkeepers: Monitoring the Israel-Arab Conflict, in: Daniel Bar-Tal and Izhak Schnell, eds. The Impacts of Lasting Occupation: Lessons from Israeli Society. Oxford University Press. 299-325. 2013
 • דן כספי, "אחריות בצל משבר", רפאל כהן אלמגור, אורי ארבל-גנץ, אסא כשר, עורכים, אחריות ציבורית בישראל. תל אביב וירושלים: הקבוץ המאוחד/המרכז לאתיקה בירושלים – משכנות שאננים. 378-396. 2012.
 • Dan Caspi, A Revised Look at Online Journalism in Israel: Entrenching the Old Hegemony. in: Gideon Doron and Azi Lev-On, eds. New Media and Society in Israel. Routledge. London and New York. 29-52. 2012

 • Dan Caspi and Eleanor Lev, Just Like in America: New Media in the 18th Knesset Election Campaign, in: Asher Arian and Michal Shamir, eds. The Elections in Israel – 2009. New Brunswick, N.J.: Transaction. 251-275.2011.

 • דן כספי ואלינור לב, "כמו באמריקה": אמצעי תקשורת חדשים במערכת הבחירות. מתוך: א. אריאן ומ. שמיר, עורכים. הבחירות בישראל – 2009. ירושלים המכון הישראלי לדמוקרטיה.  333-367. 2010.
 • דן כספי ודניאל רובינשטיין, "שומרי החומה" בסכסוך הישראלי-ערבי, מתוך: אפרים לביא, עורך, 40 שנות שלטון בשטחים: השפעות על מדינת ישראל. אוניברסיטת תל-אביב. מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום. 143-157. 2009.
 • Dan Caspi, "Israel: Media System". The International Encyclopedia of Communication. Blackwell. 6: 2536-2541. 2008,  2010
 • דן כספי, "על פוליטיזציה ברשות השידור – מבט מבפנים". מתוך: מוטי נייגר, מנחם בלונדהיים ותמר ליבס (עורכים). סיקור כסיפור: מבטים על שיח התקשורת בישראל (לכבוד יצחק רועה), ירושלים. מאגנס.  125-165. 2008.

 • Dan Caspi, "Israel: From Monopoly to Open Skies," in: Anthony McNicholas and David Ward, eds. Television and Public Policy: Change and Continuity in an Era of Liberalization. Lawrence Erlbaum. 305-320. 2008.

 • Nelly Elias and Dan Caspi, From Pravda to Vesty: The Russian Media Renaissance in Israel. In Alek D. Epstein and Vladimir (Zeev) Khanin (eds.), Every Seventh Israeli: Patterns of Social and Cultural Integration of the Russian-Speaking Immigrants. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press. 175-198. 2007
 • דן כספי, "העיתונות המקוונת בישראל – מיון ראשוני". מתוך: ת. שוורץ-אלטשולר, עורכת. עיתונות דוט. קומ: עיתונות מקוונת בישראל. ירושלים ובאר שבע. המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרכז בורדה לתקשורת חדשנית.  ע"ע 32-52. 2007.
 • דן כספי, "על האליטות בתקשורת", מתוך אליעזר בן-רפאל ויצחק שטרנברג, עורכים. אליטות חדשות בישראל.ירושלים. מוסד ביאליק. 137-157. 2007.
 • דן כספי וברוך לשם, "מתעמולת בחירות לפרסום פוליטי: על התמורות במערכת הבחירות ובחקרן". מתוך: דן כספי, עורך. תקשורת ופוליטיקה בישראל. תל אביב. מכון ון ליר/הקיבוץ המאוחד. 110-134. 2007.

 • Dan Caspi and Baruh Leshem, "From Electoral Propaganda to Political Advertising in Israel", in: Lynda Lee Kaid and Christina Holtz-Bacha, Eds.Handbook of International Political Advertising. Thousands Oaks, Ca: Sage. 2006.

 • דן כספי, "אפיקים בנגב" ברוסית: על התקשורת המקומית בבאר-שבע  מתוך יהודה גרדוס ואסתר מאיר-גליצנשטיין, עורכים. באר-שבע: מטרופולין בהתהוות. הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. 75-87. 2006.
 • דן כספי, "התהליך הבלתי פוסק של מיסוד אמצעי תקשורת ההמונים בישראל", בתוך: אורי כהן, אליעזר בן-רפאל, אבי בראלי ואפרים יער (עורכים), ישראל והמודרניות: למשה ליסק ביובלו, מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: יד יצחק בן-צבי. 241-281. 2006.
 • Dan Caspi, “Propaganda in Israel”& "Electoral Propaganda", in: Nicholas J.Cull, David Culbert & David Welch, eds. Propaganda and Mass Persuasion: A Historical Encyclopaedia, 1500 to the Present. ABC Clio. 2003.

 • Dan Caspi and Yehiel Limor, “The In/outsiders – Political Control on Media in Israel: A Theoretical Framework”. in: H. Herzog & E. Ben-Rafael. eds. Language and Communication in Israel.Israel Studies Series. New Brunswick, N.J. Transaction.  557-577. 2001.

 • דן כספי, "מבוא: עמודי התווך של הדמוקרטיה הישראלית", בתוך: דן כספי. עורך. דמוקרטיה ותקשורת בישראל. תל-אביב. מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד. 9-29. 1997.

 • Dan Caspi, American-Style Electioneering in Israel: Americanization versus Modernization, in: David Swanson & Paolo Mancini. eds. Politics, Media and Modern Society.Westport, Connecticut. Praeger. 173-193.1992.

 • Dan Caspi and Hana Levinsohn, "To Influence and to be Influenced: The Election Campaign to the 12th Knesset," in Daniel J. Elazar and Shmuel Sandler. Eds., Who's the Boss in Israel: Israel at the Polls, 1988-89.WayneStateUniversity Press. Detroit. 153-172. 1992.
 • Dan Caspi, Following the Race: Propaganda and Electoral Decision, in Dan Caspi, Avraham Diskin, and Emanuel Gutmann, eds. The Roots of Begin's Success: The 1981 Israeli Elections. London. Croom Helm. 245-273. 1984.
 • Dan Caspi and Chaim H. Eyal, Professionalization Trends in Israeli Election Propaganda: 1973 – 1981, in Asher Arian, ed. The Election in Israel – 1981. Tel Aviv. Ramot Publishing Co. 235-258. 1983
 • Dov Shinar with  Pnina Parnes and Dan Caspi, Structure and Content of Television Broadcasting in Israel, in: George A. Comstock, Eli A. Rubinstein and John P. Murray, eds. Television and Social Behavior: Media Control and Content. vol. 1. Rockwell, MD. US Department of Health. 1972.