ומה חלקה של התקשורת? חשיפה תקשורתית נרחבת היא אחת הסיבות לירידה בשיעור ההצבעה

למאמר המלא